Instytut Komfortu Fizycznego i Urody  
WARUNKI REKRUTACJI
( zapisy od 4 maja do 31 sierpnia)
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • Zaświadczenie lekarskie o możliwości kształcenia się w wybranym zawodzie od lekarza rodzinnego (NIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY)
  • Opłata za pierwszy miesiąc nauki (nie podlega zwrotowi)
CZAS TRWANIA SZKOŁY
  • Dwa lata
CYKL PRACY
  • Zaoczny
  • Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym (co 2 tygodnie w sobotę i w niedzielę po ok. 8 do 10 godzin lekcyjnych)
  • Szkoła kończy się egzaminem państwowym, absolwent otrzymuje tytuł TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
OPIS ZAWODU

Celem Kształcenia w zawodzie: technik usług kosmetycznych jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego.

Absolwent Policealnej szkoły Komfortu Fizycznego i Urody posiadający tytuł: technika usług kosmetycznych, może być zatrudniony w gabinetach kosmetycznych, studiach paznokci i wizażu, na stanowiskach: kosmetyczki, manikiurzystki, pedikiurzystki i wizażystki. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

ROZKŁAD MODUŁÓW I ZAJĘĆ MODUŁOWYCH
Jednostki modułoweLiczba
godzin
IDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA177
1Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy23
2Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich30
3Stosowanie prawa w działalności usługowej32
4Ocena jakości świadczonych usług30
5Prowadzenie marketingu usług32
6Prowadzenie korespondencji biurowej30
IIKOSMETYKA PIELĘGNACYJNA160
1Organizacja stanowisk pracy w gabinecie kosmetycznym10
2Wykonywanie masażu pielęgnacyjnego40
3Pielęgnacja zdrowej skóry50
4Pielęgnowanie kończyn górnych20
5Pielęgnowanie kończyn dolnych20
6Pielęgnowanie oczu i ich oprawy20
IIIKOSMETYKA LECZNICZA200
1Pielęgnowanie skóry zmienionej patologicznie80
2Wykorzystanie światła w kosmetyce40
3Wykorzystanie prądu w kosmetyce40
4Stosowanie zabiegów cieplnych40
IVKOSMETYKA UPIĘKSZAJĄCA160
1Usuwanie zbędnego owłosienia40
2Wykonywanie makijażu40
3Wykonywanie zabiegów zdobniczych na ciele40
4Wykonywanie zabiegów zdobniczych paznokci40
VPRAKTYKA ZAWODOWA4 tyg.
© Instytut Komfortu Fizycznego i Urody      ::      Projekt strony WWW & hosting - Agencja Reklamowa GTK.PL